30 april Workshop Inboeken HEV

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata
-
Beatrixgebouw Jaarbeurs Utrecht

Op donderdag 30 april vindt de workshop Inboeken Hernieuwbare energie vervoer plaats. Tijdens deze workshop krijgen toekomstige inboekers uitleg over het inboeken van hernieuwbare energie in het nieuwe NEa Register: vloeibare biobrandstoffen, vloeibare hernieuwbare brandstoffen, gasvormige biobrandstoffen en elektriciteit.

In de ochtend zal de NEa gedetailleerd aandacht besteden aan de inboekvereisten en de voorwaarden van deelname, in de middag volgt een registertraining om bedrijven vertrouwd te maken met de registerhandelingen rond inboeken.

Voor wie?

De workshop is bedoeld voor toekomstige inboekers. Dit zijn bedrijven die hernieuwbare energie leveren aan vervoer in Nederland. Zij kunnen ervoor kiezen de leveringen in te boeken op hun rekening in het door de NEa ontwikkelde Register Energie voor Vervoer (REV) en daarvoor Hernieuwbare Brandstofeenheden (HBE’s) te ontvangen.

Inschrijfprocedure

U kunt zich tot 7 april aanmelden. Vanwege de technische faciliteiten die nodig zijn voor de workshop Inboeken kunnen maximaal 2 personen per bedrijf zich inschrijven. Bij te veel aanmeldingen kan de NEa op een later moment besluiten om dit aantal terug te brengen tot 1 persoon per bedrijf.

Direct inschrijven

Programma

Blok 1

10.30 uur

Ontvangst deelnemers

11.00 uur

Hoofdlijnen nieuwe uitvoeringssystematiek

11.15 uur

Inboekvereisten
Deelnamecriteria
Voorwaarden inboeken (+ verificatie) en tijdlijn

12.00 uur

Verdiepingssessie (45 min. optioneel)
Inboekvereisten specifiek voor inboekers van gas en elektriciteit

12.00 uur

Lunchpauze

Blok 2

13.30 uur

Introductie Register HEV
Toegang tot het Register
Rekening aanvragen
Veiligheid
Registerfaciliteiten

14.30 uur

Training inboeken HBE’s in het Register HEV

15.30 uur

Einde programma

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de NEa, telefoon: 070-456 8050, email: info@emissieautoriteit.nl. Voor vragen over het aanmelden kunt u contact opnemen met het secretariaat, telefoon: 070-456 8246, e-mail: secretariaat@emissieautoriteit.nl.