12 januari Voorlichtingsbijeenkomst jaarafsluiting Energie voor Vervoer

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata
Beatrixgebouw Jaarbeurs Utrecht

Op donderdag 12 januari heeft de NEa-voorlichtingsbijeenkomst over de Jaarafsluiting Energie voor Vervoer 2016 plaatsgevonden. De presentaties zijn hieronder te downloaden.

De bijeenkomst was bedoeld voor bedrijven die voor de jaarafsluiting 2016 verplichtingen hebben. Dit is het geval wanneer:

  • Uw bedrijf een jaarverplichting heeft voor de regelgeving Hernieuwbare Energie Vervoer (HEV). U moet dan uiterlijk 28 februari 2017 uw levering tot eindverbruik registreren in het REV en uiterlijk 31 maart 2017 voldoende HBE’s op uw rekening hebben om aan uw jaarverplichting te voldoen.
  • Uw bedrijf uiterlijk 28 februari 2017 over de geleverde brandstoffen aan vervoer moet rapporteren in het REV volgens de regelgeving Brandstoffen Luchtverontreiniging.
  • Uw bedrijf leveringen uit 2016 van hernieuwbare energie aan vervoer heeft ingeboekt in het REV . U moet dan uiterlijk 31 maart 2017 uw inboekingen laten verifiëren door een inboekverificateur en de verificatieverklaring opsturen naar de NEa.

De ochtend is met name bedoeld voor bedrijven met een jaarverplichting en de middag specifiek voor inboekende bedrijven.

Bedrijven met alleen een rapportageverplichting

Voor bedrijven die geen jaarverplichting HEV hebben, maar alleen een rapportageverplichting (zoals leveranciers van rode diesel aan de binnenvaart en leveranciers van LPG of LNG) is de jaarafsluiting en het gebruik van het REV heel eenvoudig. De NEa verzorgt hiervoor een training via de website.