15 november NEa netwerkbijeenkomst

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata
-
Koningskade 4, Den Haag

Thema: uitvoering van het klimaat- en energiebeleid

Op 15 november aanstaande vindt de NEa Netwerkbijeenkomst plaats. Afwijkend ten opzichte van eerdere jaren is dat de netwerkdag Energie voor Vervoer en de netwerkdag Emissiehandel tot één netwerkbijeenkomst zijn samengevoegd.

De bijeenkomst zal in het teken staan van het Klimaatakkoord, meer specifiek zullen de sectortafels mobiliteit, elektriciteit en industrie centraal staan. Deelnemers krijgen de ruimte om hun visie te geven op het akkoord in wording. Een bijzondere plaats ruimen we in voor een discussie over de rol die marktinstrumenten kunnen spelen bij de uitvoering van het klimaat- en energiebeleid.

Programma

15.00 Inloop/ ontvangst

15.30 Welkom door dagvoorzitter Jorn Matena

15.40 Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat

16.00 Dorette Corbey, voorzitter van het bestuur NEa en Mark Bressers, waarnemend directeur NEa

16.15 Paneldiscussie onder leiding van dagvoorzitter met:

  • Colette Alma, Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI)
  • Bart Leenders, Neste en Nederlandse Vereniging voor duurzame biobrandstoffen
  • Jos Cozijnsen, Emissierechten.nl 
  • Elwin Delfgaauw, ENGIE
  • Jan Paul van Soest, De Gemeynt

17.00 Conclusie discussie

17.15 Netwerkgelegenheid inclusief walking dinner

19.00 Einde programma

Aanmelden

De inschrijving voor de bijeenkomst is gesloten.