Nieuwe cross-sectorale factor - geen gevolgen bestaande toewijzing

Vandaag heeft de Europese Commissie een nieuwe “cross sectorale factor” gepubliceerd en daarbij aangegeven wat de gevolgen zijn voor de gratis toewijzing van emissierechten aan deelnemers van het EU-ETS.

De cross-sectorale factor

De cross sectorale factor wordt toegepast als korting in de berekening van de hoeveelheid gratis te verkrijgen emissierechten voor alle industriële bedrijven die deelnemen aan het EU-ETS. De factor was nodig om ervoor te zorgen dat de maximale beschikbare hoeveelheid kosteloze emissierechten niet werd overschreden.

Nieuwe berekening factor - bijna 5% lager

Volgens een uitspraak van het Europese hof van Justitie moest de factor voor 1 maart 2017 opnieuw worden berekend, omdat in het eerdere besluit uit 2013 fouten werden gemaakt. De totale hoeveelheid beschikbare rechten zou volgens het Europese hof lager moeten zijn dan vastgesteld door de Europese Commissie. Dat zou dan leiden tot een lagere factor en een lagere toewijzing voor bedrijven. Uit het besluit dat vandaag is gepubliceerd blijkt dat de nieuwe factor over de jaren 2013 tot en met 2020 per jaar gemiddeld zo’n 4,75 procentpunt lager uitpakt dan de oorspronkelijke factor.

Q8 032

Niet met terugwerkende kracht

In de uitspraak heeft het Europese hof ook aangegeven dat de gevolgen van het herzien van de factor moeten worden beperkt in de tijd. De Europese Commissie heeft nu aangegeven dat op grond van die uitspraak het niet nodig is om de bestaande toewijzingsbesluiten met terugwerkende kracht te herzien. Dit betekent dat de toewijzing zoals in 2013 vastgesteld in het nationale toewijzingsbesluit voor de periode 2013 tot en met 2020 niet hoeft te worden aangepast.

Gevolgen beperkt

Alleen in nieuwe toewijzingsbesluiten die na 1 maart 2017 worden genomen, moet de nieuwe –lagere- factor worden toegepast. De commissie geeft aan dat in de praktijk de gevolgen van de hofuitspraak daarom beperkt zijn. Ook voor de toewijzing voor uitbreidingen en nieuwe bedrijven uit de nieuwkomers reserve heeft de nieuwe factor geen gevolgen, omdat de cross sectorale factor daarbij geen rol speelt. Voor welke wijzigingsbesluiten de nieuwe factor wel gevolgen zal hebben, zal de commissie in de komende maanden duidelijk maken.