Europese Commissie handhaaft emissiehandel luchtvaart met beperkte reikwijdte

De Commissie heeft haar voorstel gepubliceerd voor emissiehandel (ETS) luchtvaart voor de periode 2017-2020.

Geografische reikwijdte beperkt

De Commissie stelt voor om door te gaan met de huidige geografische reikwijdte van het EU ETS voor luchtvaart, waarbij vluchten tussen vliegvelden in de Europese Economische Area onder het systeem vallen. “Dit zorgt voor een gelijk speelveld en gelijke behandeling van alle luchtvaartmaatschappijen die in Europa vliegen”, aldus de Commissie.

Gevolgen voor storting emissierechten

Het voorstel is om de storting van emissierechten voor de periode 2017-2020 te baseren op de beperkte geografische reikwijdte. Dit betekent dat de hoeveelheid rechten die de komende jaren wordt gestort gelijk is aan de hoeveelheid rechten in 2016. De Europese Commissie streeft ernaar dat de lidstaten de rechten voor 2017 uiterlijk voor het eind van april 2017 overmaken naar de luchtvaartmaatschappijen.

Meer informatie

Zie de website van de Commissie:

http://ec.europa.eu/clima/news/eu-tackles-growing-aviation-emissions_en

https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/transport/faq_aviation_ets_en.pdf

Vliegtuig ingezoomd op motoren