100% naleving Jaarafsluiting ETS 2016

Alle Nederlandse bedrijven en luchtvaartmaatschappijen die aan het Europese emissiehandelssysteem (EU ETS) deelnemen, hebben voor de jaarafsluiting 2016 op tijd voldoende emissierechten ingeleverd. Hiermee hebben zij de CO2 die zij in 2016 hebben uitgestoten, volledig gecompenseerd.

Bedrijven en luchtvaartmaatschappijen die aan het EU ETS deelnemen, hebben jaarlijks twee verplichtingen. Uiterlijk 31 maart moeten ze een geverifieerd emissieverslag indienen. Een maand later, uiterlijk op 30 april, moeten ze net zoveel emissierechten inleveren als ze het jaar daarvoor aan CO2 hebben uitgestoten. Dit wordt de jaarafsluiting genoemd. Het is voor de derde keer op rij dat alle bedrijven en luchtvaartmaatschappijen op tijd aan beide verplichtingen hebben voldaan.

Publicatie emissiecijfers

De NEa heeft de definitieve emissiecijfers van de bedrijven en luchtvaartmaatschappijen op deze website gepubliceerd. De Europese Commissie publiceert op haar website morgen om 12 uur de emissiecijfers van alle Europese deelnemers aan het EU ETS.

Rapport Voortgang Emissiehandel

Na de zomer publiceert de NEa een nieuwe editie van het rapport ‘Voortgang Emissiehandel’. De NEa geeft in dit rapport inzage in de emissiegegevens van de Nederlandse bedrijven die in de periode 2008-2016 aan het EU ETS hebben deelgenomen, geeft duiding aan de emissiegegevens en plaatst ze in een chronologisch kader.

shutterstock_78321145