Jaarrapport veilingen 2016 gepubliceerd

De NEa heeft vandaag het jaarrapport gepubliceerd over het verloop van de veilingen van emissierechten binnen het EU ETS in het jaar 2016. Voor Nederland zijn in 2016 circa 27 miljoen emissierechten geveild. De opbrengst hiervan bedroeg meer dan €140 miljoen.

Alle veilingen succesvol verlopen

In 2016 hebben er 132 veilingen van EUA’s plaatsgevonden. Deze zijn allemaal succesvol verlopen. De opbrengsten zijn door de deelnemende lidstaten gerealiseerd en er is hierbij geen onregelmatigheid of fraude geconstateerd. In totaal hebben er nu sinds de start van het veilen 1000 veilingen plaatsgevonden.

Veilingprijs 2016 gemiddeld lager dan 2015

Na een periode van stijging, daalde begin 2016 de prijs scherp met 27%. Deze forse daling is volgens marktanalisten toe te schrijven aan een zachte winter en dalende energieproductie. Ook het grote overschot aan emissierechten in Europa kan een verklaring zijn voor deze daling in prijs.

Veilingprijs 2016

Rol van de NEa

De NEa is door het ministerie van Infrastructuur en Milieu aangewezen om voor Nederland als veiler op te treden. De veiler is een onafhankelijke partij die allereerst verantwoordelijk is voor het veilen van de emissierechten. Daarnaast zorgt de veiler er ook voor dat de volledige opbrengst van de veilingen op de overheidsrekening terecht komt. De NEa volgt de veilingen en brengt een jaarrapport uit over de veilingen vanuit de Nederlandse context.