Verhoging bijdrage vrijwillige rekeningen

Vanaf 2018 verhoogt de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) de jaarlijkse bijdrage voor vrijwillige rekeningen in het Nederlandse deel van het CO2-register naar € 400,- per rekening. De persoonstegoed-, handels- en Kyotorekening zijn vrijwillige rekeningen. Een (luchtvaart) exploitanttegoedrekening, die gebruikt wordt door bedrijven en luchtvaartmaatschappijen om aan hun nalevingsverplichtingen te voldoen, blijft kosteloos.

VlagEUgeld

Toename werkzaamheden

De kostenstijging is het gevolg van extra maatregelen die de Europese Commissie heeft ingesteld om de veiligheid van het register te waarborgen. Zo gelden er sinds enkele jaren strengere regels voor het openen en sluiten van rekeningen. Ook is in 2012 de driejaarlijkse verplichte hertoets van rekeninghouders ingevoerd. Ten gevolge hiervan zijn de werkzaamheden van de NEa voor het beheer van rekeningen in de afgelopen jaren sterk toegenomen. Hierdoor is de huidige vergoeding per rekening bij lange na niet meer kostendekkend. Om de huidige vergoeding meer kostendekkend te laten zijn is besloten de hoogte van de jaarlijkse fee te verhogen. Nadere toelichting kunt u vinden in de toelichting van het Besluit.

Mogelijkheid tot sluiten rekening

Het is mogelijk om vrijwillige rekeningen te laten sluiten. Hiervoor kan tot uiterlijk 31 januari 2018 een sluitingsverzoek ingediend worden bij de NEa. De NEa neemt binnen een maand na het ontvangen van het sluitingsverzoek contact op met de rekeningbevoegden. De rekening wordt in het eerste kwartaal van 2018 gesloten. De NEa brengt in dit geval geen kosten in rekening voor de rekening in 2018.