NEa stort emissierechten 2018

In de nacht van 26 op 27 februari 2018 stort de NEa de emissierechten voor het jaar 2018. De NEa boekt in totaal 43,2 miljoen emissierechten over naar de rekeningen van 370 bedrijven met een gratis toewijzing die aan het EU ETS deelnemen.

Nationaal Toewijzingsbesluit

In het Nationaal Toewijzingsbesluit Broeikasgasemissierechten 2013-2020 is voor alle bedrijven die gratis rechten hebben aangevraagd, bepaald hoe hoog de toewijzing voor de jaren 2013-2020 is. Daarna is voor een aantal bedrijven waarbij de situatie daartoe aanleiding gaf, de toewijzing gewijzigd.

Systemen

Storting opschorten

Voor 6 bedrijven is het storten van de emissierechten opgeschort. Dit is gebeurd omdat de NEa verwacht dat bij deze bedrijven de toewijzing voor 2018 nog significant zal dalen. De NEa voorkomt hiermee dat deze bedrijven meer emissierechten krijgen dan waarop zij later recht blijken te hebben. De contactpersonen van de betreffende bedrijven hebben hiervoor onlangs een zogenaamd ‘opschortingsbesluit’ ontvangen.

Luchtvaart

Ook de 11 luchtvaartmaatschappijen die deelnemen aan het ETS voor luchtvaart en een toewijzing van gratis emissierechten hebben ontvangen, zullen in de ochtend van 27 februari 2018 hun emissierechten ontvangen. In totaal krijgen de luchtvaartmaatschappijen dit jaar 1,3 miljoen emissierechten gestort.