Voldoende HBE’s beschikbaar voor jaarverplichting 2017

Op 1 maart 2018 publiceerde de NEa het aantal hernieuwbare brandstofeenheden (HBE’s) dat beschikbaar is voor brandstofleveranciers om aan hun verplichte aandeel hernieuwbare energie voor vervoer in Nederland te voldoen.

De NEa heeft de wettelijke verplichting om periodiek te rapporteren over het aantal HBE’s dat beschikbaar is in het Register Energie voor Vervoer (REV). In maart vermeldt de NEa tevens het aantal HBE’s dat nodig is om te voldoen aan de totale jaarverplichting hernieuwbare energie vervoer.

Aantallen HBE's maart 2018 en jaarverplichting 2017

Aantallen HBE’s

Op 1 maart 2018 zijn er 37,92 miljoen HBE’s in het REV beschikbaar. Alle 42 bedrijven hebben op tijd, vóór 1 maart 2018, hun levering tot eindverbruik opgevoerd in het REV. Op basis hiervan wordt de jaarverplichting 2017 vastgesteld. Dit is het aantal HBE’s dat de bedrijven nodig hebben om aan de jaarverplichting hernieuwbare energie vervoer 2017 te voldoen. De totale jaarverplichting 2017 bedraagt 33,13 miljoen HBE’s.

In 2017 zijn er 4,79 miljoen HBE’s meer beschikbaar dan noodzakelijk voor naleving van de verplichting. Deze HBE’s kunnen, mits binnen de spaarlimiet, volgend jaar ingezet worden om aan de jaarverplichting 2018 te voldoen.

Markttransparantie

Met het vermelden van de totale jaarverplichting in de HBE-rapportage van maart, wil de NEa markttransparantie bevorderen. Dit maakt vraag en aanbod in de markt inzichtelijk.

Lees meer over Energie voor Vervoer