Naleving jaarafsluiting ETS 2017

Bijna alle Nederlandse bedrijven en luchtvaartmaatschappijen die aan het Europese emissiehandelssysteem (EU ETS) deelnemen, hebben voor de jaarafsluiting 2017 op tijd voldoende emissierechten ingeleverd. Hiermee hebben zij de CO2 die zij in 2017 hebben uitgestoten gecompenseerd.

Een van de bedrijven was te laat met het inleveren van de emissierechten. De NEa zal bij dit bedrijf een bestuurlijke boete opleggen, conform de Europese regelgeving.

Bedrijven en luchtvaartmaatschappijen die aan het EU ETS deelnemen, hebben jaarlijks twee belangrijke verplichtingen. Uiterlijk 31 maart moeten ze een geverifieerd emissieverslag indienen waarin ze hun uitstoot rapporteren. Een maand later, uiterlijk op 30 april, moeten ze net zoveel emissierechten inleveren als ze het jaar daarvoor aan CO2 hebben uitgestoten. Dit geheel wordt de jaarafsluiting genoemd.

Publicatie emissiecijfers

De NEa heeft de definitieve emissiecijfers van de bedrijven en luchtvaartmaatschappijen op deze website gepubliceerd. De Europese Commissie heeft op de EUTL website de emissiecijfers en nalevingsstatus van alle Europese deelnemers aan het EU ETS gepubliceerd. 

Rapport Voortgang Emissiehandel

Na de zomer publiceert de NEa een nieuwe editie van het rapport ‘Voortgang Emissiehandel’. De NEa geeft in dit rapport inzage in de emissiegegevens van de Nederlandse bedrijven die in de periode 2008-2017 aan het EU ETS hebben deelgenomen, geeft duiding aan de Nederlandse en Europese emissiegegevens en trends die daarin te zien zijn.