Consultatie aanpassing Wet milieubeheer voor RED2 van start

De herziene Europese richtlijn voor hernieuwbare energie (Renewable Energy Directive 2, RED2) schrijft voor dat EU Lidstaten brandstofleveranciers een verplichting opleggen om minimaal 14% hernieuwbare energie (biobrandstoffen) in 2030 te realiseren in vervoer. Daarnaast gelden een subdoelstelling en limieten voor de inzet van specifieke soorten hernieuwbare energie.

De RED2 moet op 1 juli 2021 geïmplementeerd zijn in nationale wetgeving, om de uitvoering te laten starten vanaf 2022. De internetconsultatie voor de aangepaste Wet milieubeheer is daarom van start gegaan. Belanghebbenden hebben tot 4 februari 2020 de tijd om kennis te nemen dan wel een zienswijze in te dienen op de wettekst.

In de internetconsultatie is ook regelgeving meegenomen voor 2021, aangezien de huidige RED geldt tot en met het einde van 2020 en de nieuwe RED2 pas in 2022 van kracht wordt.

In het implementatietraject zullen ook een aantal afspraken uit het klimaatakkoord worden meegenomen. Ook met het feit, dat de Europese Commissie onlangs kenbaar maakte, dat de reductieverplichting uit de richtlijn brandstofkwaliteit (FQD) na 2020 blijft bestaan, wordt rekening gehouden in het implementatietraject.

Benzinepomp met drie opties, met op de achtergrond een grasveld en blauwe lucht.
Beeld: ©NEa