Nederlandse luchtvaartmaatschappijen stootten 12,3 Megaton CO2 uit in 2019

In 2020 hebben Nederlandse luchtvaartmaatschappijen voor het eerst de CO2-uitstoot, van vluchten die vallen onder de reikwijdte van het Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Avation (CORSIA), gerapporteerd aan de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa). Met CORSIA, dat van start gaat in 2021, moet de groei van de emissies van internationale vluchten ten opzichte van de gemiddelde emissies in het basisjaar 2019 gecompenseerd worden.

De CO2-uitstoot die in 2020 gerapporteerd is aan de NEa, onder CORSIA, betreft de som van alle internationale vluchten van een luchtvaartmaatschappij in 2019. In totaal gaat het om 12.389.920 ton CO2.

Per luchtvaartmaatschappij ziet de uitstoot er als volgt uit:

Grafiek CO2-uitstoot per luchtvaartmaatschappij, gesoorteert van meest naar minst: KLM 10.020.221 ton CO2, Transavia 1.200.083 ton CO2, Martinair 568,591 ton CO2, TUI 461,282 ton CO2, Corendon Dutch Airlines 109.734 ton CO2
Beeld: NEa

CORSIA scope

Naast vluchten binnen de Europese economische ruimte (EER) vallen ook vluchten naar buiten Europa onder CORSIA, evenals vluchten tussen verschillende landen buiten Europa. Dus zowel een vlucht van Hong Kong naar Los Angeles als een vlucht van Amsterdam naar New York valt onder de reikwijdte van CORSIA.

Verhouding met EU ETS

Sinds 2012 rapporteren de luchtvaartmaatschappijen ieder jaar de CO2-uitstoot van vluchten die vallen onder het Europese emissiehandelssysteem (EU ETS). In afwachting van een internationaal handelssysteem voor de luchtvaart is de reikwijdte van het EU ETS beperkt tot binnenlandse vluchten en vluchten tussen luchthavens in de EER. Dit is de zogeheten ‘Reduced scope’. Het EU ETS kent ook een 'Full scope', wat ingeschakeld zou kunnen worden mocht er geen internationaal emissiehandelssysteem voor de luchtvaart komen. De Reduced scope loopt tenminste tot 2023.

De belangrijkste verschillen tussen de reikwijdtes van het EU ETS luchtvaart en CORSIA zijn als volgt:
Vlucht categorie

EU ETS
Reduced scope

EU ETS
Full scope
CORSIA

Binnenlandse vluchten, waarbij wordt bedoeld vluchten die vertrekken en aankomen in dezelfde VN lidstaat

           √

      √

   ×

Vluchten tussen luchthavens die beiden gelegen zijn in de Europese Economisch Ruimte

           √

      √

    √

Vluchten tussen luchthavens in de Europese Economische Ruimte en luchthavens in derde landen

        ×

      √

    √

Vluchten tussen twee verschillende derde landen

        ×

    ×

    √

Met de start van CORSIA in 2021 zal de Europese Commissie een beslissing gaan maken over de toekomstige verhouding tussen de twee systemen binnen Europa. In 2020 heeft de Europese Commissie een impact assessment gepubliceerd waarin mogelijke opties hiervoor op een rij zijn gezet.