Nog geen datum storten gratis emissierechten in 2021

In februari 2021 zullen nog geen gratis emissierechten voor 2021 op rekeningen in het CO2-register worden gestort. Naar verwachting gebeurt de storting voor stationaire bedrijven na 30 april, de jaarlijkse deadline voor het inleveren van emissierechten. Zoals al eerder bekend gemaakt, kunnen de emissierechten die gestort worden voor de vierde handelsperiode niet worden ingezet voor de jaarafsluiting 2020.

Vertraging Europese besluitvorming

Het uitstellen van deze storting wordt veroorzaakt door de vertraging in de Europese besluitvorming. De Europese Commissie moet nog een besluit nemen over de nieuwe benchmarkwaarden voor 2021-2025. Daarna zal de Commissie nog besluiten of een uniforme correctiefactor nodig is. Met de nieuwe gegevens zal de definitieve toewijzing worden berekend. De definitieve toewijzing wordt gepubliceerd in het “gewijzigde nationaal toewijzingsbesluit”.

Voorafgaand aan de storting ontvangen de bedrijven hierover bericht.

Meer informatie over de jaarlijkse verplichtingen voor de toewijzing van gratis emissierechten in de vierde handelsperiode, vindt u  hier.

©Rijksoverheid