Nederlandse Emissieautoriteit treedt toe tot de Dutch Blockchain Coalition

De Nederlandse Emmissieautoriteit (NEa) is toegetreden als kernpartner van de Dutch Blockchain Coalition (DBC) om samen met andere DBC partners te werken aan de versnelling van de energietransitie in Nederland.

Als uitvoeringsorganisatie en toezichthouder binnen het beleidsthema Klimaat, draagt de NEa bij aan de reductie van CO2-uitstoot en de energietransitie in Nederland. De NEa borgt dat bedrijven die deelnemen aan het Europese emissiehandelssysteem (EU ETS), de CO2-heffing en de wet- en regelgeving hernieuwbare energie voor vervoer, voldoen aan hun verplichtingen.

Door middel van blockchain kan de transparantie in de keten vergroot worden, bijvoorbeeld door het gebruik van digitale certificaten. Dit vergroot het vertrouwen in de keten van bijvoorbeeld biobrandstoffen. Binnen de energietrack van de DBC zal deze certificering en garantie van oorsprong een plek krijgen naast andere onderwerpen zoals het optimaliseren van energiesystemen.

Wij kijken uit naar de samenwerking met onze nieuwe partner.

Meer informatie vindt u hier.

Een veld met windmolens van bovenaf.
Beeld: ©DBC