Internetconsultatie Regeling energie vervoer 2022-2030

Eerder dit jaar is in het kader van de implementatie van de RED II de Wet milieubeheer aangenomen in de Tweede en Eerste Kamer. Het bijbehorende Besluit is eind vorig jaar geconsulteerd. In de laatste internetconsultatie staat de Regeling energie vervoer 2022-2030 centraal.

In de Regeling energie vervoer worden exacte regels gesteld voor het inboeken van hernieuwbare energie, het opstellen van rapportages en het inleveren van HBE’s (hernieuwbare brandstofeenheden). De regeling gaat alle sectoren aan waar vloeibare en gasvormige brandstoffen worden geleverd, van producenten en leveranciers tot en met de gebruikers. Bij de implementatie van de RED II wordt overigens zoveel mogelijk gebruik gemaakt van het bestaande instrument.

De gevolgen van de RED II voor burgers, bedrijven, overheid en milieu zijn bepaald door de invulling van de Wet en het Besluit. De Regeling energie vervoer werkt deze keuzes verder uit. Hier kunt u van 7 september t/m 4 oktober uw zienswijze geven op de Regeling.