Nederlandse Emissieautoriteit keert 38,8 miljoen emissierechten uit aan Nederlandse bedrijven

De Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) heeft aan 290 Nederlandse bedrijven, die deelnemen aan het Europese systeem van emissiehandel (EU ETS), 38,8 miljoen emissierechten uitgekeerd. De totale dagwaarde van deze emissierechten is ca. 3,4 miljard euro. Bedrijven kunnen de rechten gebruiken om hun CO2-uitstoot te compenseren. Hierbij staat 1 emissierecht gelijk aan de uitstoot van 1 ton CO2.

Steeds minder (gratis) rechten

Bedrijven die concurreren op een internationale markt kunnen gratis emissierechten krijgen. De belangrijkste reden daarvoor is voorkomen dat ze hun productie verplaatsen naar een land buiten de EU, waar ze geen emissierechten hoeven in te leveren voor hun CO2-uitstoot. Hoeveel gratis rechten bedrijven krijgen is afhankelijk van hoe schoon ze produceren.

Daarnaast neemt het totale aantal emissierechten jaarlijks af. In 2015 was het aantal uitgekeerde rechten nog 46 miljoen. Deze afname hangt samen met de jaarlijkse daling van de hoeveelheid CO2 die alle Europese ETS-bedrijven samen mogen uitstoten. Deze maximale CO2-uitstoot daalde vanaf 2013 ieder jaar met 1,74%, en daalt sinds 2021 ieder jaar met 2,2% t.o.v. het voorgaande jaar.

Emissierechten bijkopen

Veel bedrijven moeten naast de gratis rechten nog extra emissierechten kopen om hun volledige CO2-uitstoot te kunnen compenseren. Bedrijven kunnen rechten direct kopen van andere bedrijven die rechten overhouden, aankopen op de veiling of via handelsplatforms. Zo’n 57% van het totale aantal rechten wordt geveild door de Europese overheden. De prijs van geveilde emissierechten is de afgelopen jaren gestegen van circa 26 euro in 2019 geleden naar 86 euro op dit moment. Dit stimuleert bedrijven extra om hun uitstoot naar beneden te brengen.

Omdat het toegewezen aantal gratis rechten afhankelijk is van hoe schoon bedrijven produceren moeten bedrijven die hun CO2-uitstoot niet verminderen op termijn steeds meer emissierechten bijkopen. Het ETS stimuleert zo bedrijven schoner te gaan produceren en de CO2-uitstoot terug te dringen.

Luchtvaart

Door de gevolgen van Brexit zijn er vier luchtvaartmaatschappijen in Nederland bijgekomen in 2021. Totaal zijn er 15 luchtvaartmaatschappijen die in Nederland deelnemen aan het ETS voor luchtvaart en een toewijzing van gratis emissierechten hebben. Samen hebben zij ongeveer 1,2 miljoen emissierechten ontvangen.

Bovenaanzicht van een raffinaderij
Beeld: ©NEa