Een turbulent jaar vol urgentie - NEa jaarverslag 2021

De NEa kijkt in het jaarverslag 2021 terug op een turbulent jaar waarin de urgentie van de klimaatopgave meer dan ooit concreet werd. Een jaar waarin ondanks Corona de CO2-uitstoot wereldwijd, maar ook in Nederland, weer toenam. Maar ook een jaar waarin met de presentatie van het Fit for 55-pakket ambitieuze en concrete maatregelen vanuit Europa zijn voorgesteld om de CO2-uitstoot aanmerkelijk te gaan verminderen.

De opgave is uitdagend, maar ook buitengewoon motiverend. Het toont aan dat marktinstrumenten zich hebben bewezen bij het oplossen van klimaatopgaven en meer en meer ingezet zullen worden. De NEa blijft pleiten voor consistente wetgeving die innovatie ondersteunt. Dit is een voorwaarde voor succesvol klimaatbeleid. Daarom moet de NEa ook groeien en blijven verbeteren. In 2021 hebben we de daarvoor de fundamenten gelegd. Wij beseffen als geen ander dat we allemaal een stap extra moeten zetten om de beleidsambities van een klimaatneutrale samenleving ook daadwerkelijk te realiseren.

Lees het hele jaarverslag hier.