NEa voert voor het eerst C14 analyses uit

De Nederlandse Emissieautoriteit heeft bij bedrijven voor het eerst monsters genomen van de biodiesel Hydrogenated Vegetable Oil (HVO) en laten analyseren. De zogeheten C14 analyse wordt gebruikt om vast te stellen dat de monsters bestaan uit biogene koolwaterstoffen.

Onderzoek

De monsters zijn verzonden naar 3 laboratoria in de VS, Duitsland en Nederland. Als een monster een C14 score lager dan 100% had is het doorgestuurd naar het Douane laboratorium in Amsterdam om verder onderzocht te worden op de samenstelling.

Van de in totaal 18 monsters zijn er 3 verder onderzocht door de Douane. Bij de monsters die verder onderzocht zijn op bijvoorbeeld de aanwezigheid van fossiele brandstof en weekmakers, zijn geen afwijkingen gevonden die buiten de controletolerantie vallen. Alle genomen monsters zijn dus te classificeren als 100% HVO.

Om de betrouwbaarheid van de systematiek Energie voor Vervoer te waarborgen zal de NEa in de toekomst vaker dit soort analyses laten uitvoeren. Binnen de systematiek moeten brandstofleveranciers ieder jaar een oplopend percentage van hun leveringen in hernieuwbare energie doen. Voornamelijk biobrandstoffen zoals HVO zijn een belangrijke vorm van deze hernieuwbare energie.