Rapportage per inboeker 2021 gepubliceerd

In 2021 hebben 31 inboekers leveringen van vloeibare en gasvormige biobrandstoffen opgevoerd in het Register Energie voor Vervoer (REV). Met de Rapportage per inboeker rapporteert de NEa jaarlijks over de aard, herkomst en duurzaamheidsaspecten van ingeboekte biobrandstoffen per individueel bedrijf.  

Nieuw

Dit jaar zijn voor het eerst inboekers van gasvormige biobrandstoffen meegenomen in de Rapportage per inboeker.

Daarnaast is nieuw dat de bestemmingen van de ingeboekte biobrandstoffen per bedrijf bekend worden gemaakt. Er is een uitsplitsing gemaakt tussen zeevaart, binnenvaart en overig vervoer (waaronder wegvervoer). 

Rapportage per inboeker 2021_uitsnede cover
Beeld: NEa

Grondstoffen

In 2021 zijn in totaal 33 verschillende grondstoffen gerapporteerd die ten grondslag liggen aan de leveringen van biobrandstoffen.

Net als vorig jaar is gebruikt frituurvet de grondstof die het meeste is ingezet. Bijna 44% van de hoeveelheid biobrandstof die is geleverd aan vervoer in Nederland, is gemaakt van gebruikt frituurvet.

De grondstoffen die gebruikt zijn voor het produceren van de in 2021 geleverde vloeibare en gasvormige biobrandstoffen, zijn afkomstig uit 90 verschillende landen. Meer dan een derde van deze grondstoffen komt uit de Europese Unie.

Over de rapportage

Dit rapport is een feitelijke weergave van gegevens die elk bedrijf moet aanleveren bij het inboeken van biobrandstoffen. Meer duiding en trends zijn te vinden in de Rapportage Energie voor Vervoer 2021 die de NEa in juli 2022 publiceerde.

Bij de jaarlijkse publicatie van de rapportage maakt de NEa een afweging tussen het belang van openbaarmaking van de gegevens en de belangen van de bedrijven.