NEa blijft toezicht op keten biobrandstof verder ontwikkelen

In Nederland gevestigde bedrijven die onderdeel zijn van de biobrandstofketen en gecertificeerd zijn vallen onder het toezicht van de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa). Om dit toezicht verder te ontwikkelen liet de NEa de ketenanalyse biodiesel uitvoeren. Deze analyse geeft een beeld van deze biobrandstof keten, risico’s op fouten en fraude en doet aanbevelingen voor het toezicht. 

Waarom deze analyse 

Beeld: Paul van Baardwijk i.o.v. Rijkswaterstaat

De NEa heeft sinds 1 januari 2022 de bevoegdheid om toezicht te houden op de biobrandstof keten.

Dit toezicht voert de NEa risico gestuurd uit. Voor deze vorm van toezicht is het van belang om de keten goed in beeld te hebben, te weten wat de risico’s zijn en in welke situatie deze risico’s kunnen voorkomen. Er is meer inzicht nodig om het toezicht goed uit te voeren.

Daarom liet de NEa onder andere de Ketenanalyse biodiesel uitvoeren. De resultaten van deze analyse gebruikt de NEa bij de verdere ontwikkeling van het toezicht. 

Welke risico’s zijn er 

Denk aan risico’s op fouten of op fraude. Bijvoorbeeld op gebied van duurzaamheid. Tijdens het proces van oorsprong tot levering zijn er verschillende momenten waar fouten kunnen worden gemaakt of fraude kan plaatsvinden. Een gevolg hiervan kan zijn dat biobrandstoffen als hernieuwbaar in het register worden ingeboekt, terwijl deze niet aan (alle) duurzaamheidseisen voldoen. 

Eisen aan duurzaamheid

Aan de duurzaamheid van de grondstof (biomassa) die wordt gebruikt voor de productie van vloeibare biobrandstof worden eisen gesteld. Dit zijn eisen volgens de Europese richtlijn hernieuwbare energie (RED2). Alleen wanneer de duurzaamheid van een biobrandstof kan worden aangetoond, kunnen bedrijven deze biobrandstof inzetten om aan de jaarverplichting te voldoen.

Voor brandstofleveringen geldt dat deze voor een deel uit hernieuwbare energie moeten bestaan. Verder zijn de bedrijven die brandstof leveren verplicht om jaarlijks een groter aandeel hernieuwbare energie te leveren. Dit is de jaarverplichting hernieuwbare energie voor vervoer.