NEa deelt data met Omgevingsdienst NL voor toezichtstaak energiebesparingsplicht

De Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) en de Omgevingsdienst NL (ODNL) hebben een gegevensleveringsovereenkomst ondertekend om data over ETS-bedrijven te kunnen gebruiken bij inspecties voor de energiebesparingsplicht. Deze data geeft omgevingsdiensten inzicht in het energieverbruik (gas en elektriciteit) en het opwekken van energie in de vorm van (warmte en elektriciteit) door ETS- bedrijven. En het voorkomt ook dat bedrijven dezelfde data meerdere keren moeten aanleveren bij het bevoegde gezag.  

Tekenen overeenkomst
Beeld: ©NEa

Toezichtstaak

De verschillende ODNL’s hebben o.a. als toezichtstaak om bij ETS-bedrijven na te gaan op welke wijze zij invulling geven aan de energiebesparingsverplichting. De NEa gaat voor deze taak op verzoek van omgevingsdiensten gegevens leveren. Directeur-bestuurder Mark Bressers van de NEa en Ruben Vlaander, voorzitter van Omgevingsdienst NL, hebben daartoe een gegevensleveringsovereenkomst getekend. In deze overeenkomst is geregeld hoe de uitwisseling van gegevens plaatsvindt en op welke wijze de beveiliging hiervan is geborgd. Vanuit de Wet milieubeheer mag informatie tussen de vergunning verlenende overheden gedeeld worden, maar wel met restricties. Die restricties zijn onder andere de AVG, een beveiligde omgeving waarin uitwisseling van data plaatsvindt en wie bevoegd is om de informatie te gebruiken en met welk doel. 

De bedrijven die onder het ETS vallen waren tot voor kort uitgezonderd van de energiebesparingsverplichting. Met de gegevens waarover de NEa beschikt kan een omgevingsdienst zijn toezichtstaak beter en gerichter uitvoeren. De NEa op haar beurt ziet een voordeel in de mogelijke signalen die een milieudienst kan inbrengen daar waar geconstateerde bevindingen afwijken van gerapporteerde. Het voordeel van bedrijven zit ‘m vooral in de inperking van administratieve lasten. Zij hoeven door deze gegevensuitwisseling niet dezelfde gegevens aan twee verschillende toezichthouders aan te bieden. Een mooi voorbeeld van eenmalige gegevensverstrekking en meervoudig gebruik.