Bericht IenW over gewijzigde planning implementatie RED-III

Deze week informeerde het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) belanghebbenden over de gewijzigde planning voor de implementatie van de RED-III. De introductie van de voor RED-III gewijzigde systematiek is nu voorzien voor 1 januari 2026.

Als uitvoerder van en toezichthouder op het systeem voor hernieuwbare energie in vervoer brengt de NEa het bericht van IenW graag ook onder de aandacht. 

Bericht IenW

Beste relatie,

Graag informeer ik u over de implementatieplanning van de transportonderdelen van de herziene richtlijn hernieuwbare energie (RED-III). Het hervormde systeem Energie Vervoer zal op 1 januari 2026 in werking treden.

Ik begrijp dat dit voor u vervelend is, omdat u erop rekende dat we een jaar eerder klaar zouden zijn met de implementatie. De afgelopen periode hebben we met u samen nagedacht over de beste manier om de RED-III te implementeren tijdens de verschillende stakeholdersessies. We hebben meer tijd moeten nemen om de implementatievragen goed voor te bereiden voor besluitvorming.

Eind 2023 hebben we de correctiefactor voor zeevaartinboekingen verlaagd, en de jaarverplichting verhoogd. Deze wijzigingen gelden ook in 2025. We zullen binnenkort enkele reparaties doorvoeren om te zorgen dat het huidige systeem in 2025 ook goed kan functioneren.

Binnenkort zal ik u verder informeren over de keuzes die de Staatssecretaris wil nemen met betrekking tot de implementatie van de RED-III.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Camiel Fremouw, projectleider implementatie REDIII
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Beeld: Tineke Dijkstra