Consultatie geopend voor een nationale circulaire plastic norm

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) bereidt een wijziging voor van de Wet milieubeheer. Vanaf 2027 worden verwerkers van polymeren verplicht om een minimumaandeel recylaat of biogebaseerde polymeren te verwerken in hun deel- of eindproducten. Tot en met 31 mei 2024 kunnen belanghebbenden via een online consultatie reageren op de wetswijziging en de toelichting.

Beeld: ©iStock / Irina Vodneva
Polymeren
Polymeren zijn chemische bouwstenen die worden gebruikt bij de verwerking van deel- of eindproducten, zoals plastic, rubber, verf en lijm.

Verplichting

De verplichting werkt met een handelssysteem waarbij Circulaire Polymeer Eenheden (CPE’s) worden uitgegeven voor verwerkt mechanisch recyclaat, chemisch recyclaat en biogebaseerde polymeren. De bedrijven kunnen CPE’s vervolgens administratief met elkaar verhandelen zodat in Nederland richting 2030 een toenemend aandeel recyclaat en biogebaseerde polymeren wordt toegepast.

Aan het einde van het jaar moeten de verwerkers voldoende CPE’s inleveren om aan hun verplichting te voldoen.

Rol van de NEa

De NEa is de toekomstige uitvoerder van en toezichthouder op dit instrument. Ook zal de NEa een online register bouwen en beheren waarin de CPE's worden aangemaakt, verhandeld en ingeleverd.

De NEa zelf voert in de periode van de consultatie een zogenaamde HUF-toets uit. Het uitvoeren van een HUF-toets is een gebruikelijke stap bij nieuwe of gewijzigde wet- en regelgeving. Als toekomstig uitvoerder en toezichthouder geeft de NEa in deze toets aandachtspunten mee aan IenW, gericht op de handhaafbaarheid, uitvoerbaarheid en fraudebestendigheid van het huidige wetsvoorstel.

Doel van de wetswijziging

  • Stap voor stap de afhankelijkheid van fossiele grondstoffen zoals olie en aardgas verminderen.
  • Komen tot een meer circulaire economie door recycling en het gebruik van biogebaseerde grondstoffen aan te moedigen.
  • Verminderen van CO2 uitstoot door fossiele grondstoffen te vervangen met recyclaat en biogebaseerde grondstoffen.

Consultatie belanghebbenden

U kunt tot en met 31 mei 2024 reageren op de online consultatie van de wetswijziging en de toelichting.

IenW heeft daarnaast elke zes weken overleg met de sector, over de voortgang van het wetsvoorstel. Ook is er eens in het kwartaal onder leiding van IenW een breder stakeholderoverleg met kennisinstellingen en vertegenwoordigers van sector- en milieubelangen.

De NEa is niet betrokken bij de organisatie van de consultatie en heeft geen rol bij de afhandeling van vragen.

Meer informatie

Op de website Overheid.nl vindt u meer informatie over deze consultatie.