Nieuwe boetebeleidsregel NEa van kracht

Op 1 juli 2024 is de Beleidsregel bestuurlijke boete 2024 van de NEa in werking getreden. Het bestuur van de NEa is bevoegd om een boete op te leggen voor overtredingen van de regelgeving. Op basis van deze boetebeleidsregel bepaalt het bestuur de hoogte van de boete.

De Beleidsregel bestuurlijke boete 2024 wordt op dit moment alleen toegepast op de beleidsterreinen ETS Stationair en Hernieuwbare energie vervoer.

Op termijn zal de nieuwe boetebeleidsregel ook van toepassing zijn op de andere beleidsterreinen waar de NEa toezicht op houdt.

De Beleidsregel bestuurlijke boete 2024 vervangt de Beleidsregels handhaving ETS 2021 en de Boetesystematiek Energie voor Vervoer van 21 januari 2020.

Berekening boetehoogte

De hoogte van de bestuurlijke boete wordt bepaald op basis van de volgende formule:

Formule beleidsregel bestuurlijke boete 2024
Beeld: NEa