Achtergronddocument CO2-emissierechten

Binnen het EU ETS kunnen verschillende typen emissierechten gebruikt worden. In dit document zijn deze verschillende typen opgenomen. Het document bevat informatie over het gebruik, de geldigheid en het houden van de verschillende typen emissierechten.