Rekensheet jaar- en reductieverplichting 2021

In deze rekensheet kunt u uw voorlopige benzine- en dieselleveringen van 2021 opvoeren en een indicatie krijgen van het benodigd aantal HBE's voor de jaar-/reductieverplichting. Vanaf april 2021 kunt u dit inzicht verkrijgen in het REV.