Rapportage hernieuwbare energie 2014

Naleving jaarverplichting hernieuwbare energie vervoer en verplichting brandstoffen luchtverontreiniging.

Erratum bij de versie van 14-7-2015

Paragraaf 2.2 Bijdrage hernieuwbare energie aan naleving jaarverplichting

Van de hernieuwbare energie die in 2014 is ingezet voor de naleving van de jaarverplichting is 81% afkomstig van leveringen uit 2014 en is 19% overgedragen vanuit 2013.

Wordt gewijzigd in:

Van de hernieuwbare energie die in 2014 is ingezet voor de naleving van de jaarverplichting is 89% afkomstig van leveringen uit 2014 en is 11% overgedragen vanuit 2013.