HVO kader

Het HVO kader geeft handvatten hoe inboekers kunnen aantonen dat de door hen ingeboekte HVO ook daadwerkelijk een HVO is. Dit kader is van toepassing niet alleen op HVO maar op alle biobrandstoffen die alleen met behulp van een C14 analyse als biogeen te onderscheiden zijn van hun fossiele evenknie.

De in het kader beschreven methodiek zal gelden voor alle leveringen vanaf 1 oktober 2021.