HVO-kader

Het HVO-kader geeft inboekers handvatten bij het aantonen dat de HVO die ze inboeken ook daadwerkelijk HVO is. Dit kader is niet alleen van toepassing op HVO maar op alle biobrandstoffen die alleen met behulp van een C14-analyse als biogeen te onderscheiden zijn van hun fossiele evenknie.

De methodiek in het kader geldt voor alle leveringen vanaf 1 oktober 2021.