Rapportage per inboeker 2020

De NEa heeft de wettelijke taak om jaarlijks per inboeker te rapporteren over de aard, herkomst en duurzaamheidsaspecten van de ingeboekte vloeibare biobrandstoffen in het REV. Dit is de zesdeĀ rapportage volgens de systematiek die werkt met hernieuwbare brandstofeenheden (HBE's).