Basisinformatie voor inboeken elektriciteit

Op deze pagina zijn de basisinformatie en voorwaarden wat betreft het inboeken van elektriciteit te vinden.

Wie mag inboeken?

Een inboeker moet aan alle onderstaande voorwaarden voldoen:

 • Het is een onderneming (ingeschreven in de Nederlandse KvK) die elektriciteit levert aan vervoer (uitgezonderd spoor), en
 • die afnemer is in de zin van de Elektriciteitswet, van een of meerdere aansluitingen waar elektriciteit aan vervoer wordt geleverd.

Wat mag ingeboekt worden?

 • Alleen elektriciteit geleverd aan vervoer komt in aanmerking voor HBE’s
  • Spoor is uitgezonderd
  • Walstroom geleverd aan schepen komt in aanmerking voor HBE's
  • Elektriciteit geleverd aan mobiele machines, bouwkranen, landbouwvoertuigen etc. komt niet in aanmerking voor HBE's
 • Hoeveelheden zoals gemeten door een bemeterd leverpunt
 • Alleen het hernieuwbare deel van de geleverde elektriciteit wordt beloond met HBE’s

Netstroom

De elektriciteit voor vervoer wordt meestal vanuit het net geleverd. Van deze leveringen wordt een variabel aandeel als hernieuwbaar gezien, op basis van het gemiddelde aandeel groene stroom in Nederland twee jaar ervoor (t-2), zoals vastgesteld door het CBS. Voor 2022 is dit percentage 26,4% en voor 2023 is het 30,4%. 

Hernieuwbare elektriciteit

In twee scenario’s kan de volledige levering van elektriciteit aan vervoer met HBE’s beloond worden:

 • elektriciteit die op de leveringslocatie (op hetzelfde kadastrale adres) uit hernieuwbare bronnen opgewekt wordt en rechtstreeks aan vervoer is geleverd met behulp van een bemeterd leverpunt
 • elektriciteit uit hernieuwbare bronnen, opgewekt op een andere locatie (adres), die met een directe lijn aan de leverlocatie is geleverd en met een bemeterd leverpunt aan vervoer geleverd is.

Voor een volledige (100%) beloning als geleverde elektriciteit uit hernieuwbare bronnen, gelden verder de volgende eisen:

 • Elektriciteit die terug geleverd is aan het net of aan andere installaties op de aansluiting is geleverd, kan niet ingeboekt worden. De inboeker moet dus aantonen dat de hernieuwbare elektriciteit (al dan niet na tussenopslag in een accu) aan voertuigen is geleverd.
 • Voor elektriciteit die middels een directe lijn afgenomen wordt vanaf een andere locatie, geldt dat de inboeker over een niet-net GvO ter grootte van de inboeking moet beschikken, die naar de NEa overgemaakt dient te worden. Ook mag er voor de elektriciteit geen exploitatiesubsidie betaald zijn; dit controleert de NEa middels de GvO, waarop vermeld staat of er wel of niet een subsidiebeschikking is aangevraagd. Voor elektriciteit die op de leveringslocatie is opgewekt, gelden geen eisen wat betreft een GvO of de afwezigheid van subsidie.
 • Zie ook de FAQ voor meer informatie over het inboeken van hernieuwbare elektriciteit!

Algemene voorwaarden voor inboeken

Informatie over het aanvragen van een rekening in het REV leest u onder het kopje 'Rekening aanvragen of wijzigen' op deze pagina.