HBE-rapportage januari 2023

De Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) rapporteert periodiek over het aantal bijgeschreven en gespaarde HBE’s in het Register Energie voor Vervoer (REV).

Deze rapportage geeft inzicht in de hoeveelheid HBE’s die op 1 januari 2023 beschikbaar is op de rekeningen in het REV. Er wordt onderscheid gemaakt tussen HBE’s gespaard uit voorgaande jaren en HBE’s aangemaakt door inboekingen over 2022.

Daarnaast wordt er gerapporteerd over het aantal HBE’s dat er tot nu toe gecreëerd zijn door inboekingen van energie geleverd aan zeevaart.

Dubbeltellingverklaring

Dit jaar is het voor het eerst dat bedrijven een dubbeltellingverklaring aan hun inboeking kunnen koppelen. Dit kan tot 1 april. Vanaf dat moment is het aantal HBE’s uit inboekingen definitief.

Aantal HBE’s in REV

Door het inboeken van hernieuwbare energie kunnen vier soorten HBE’s ontstaan:

 • HBE Geavanceerd (HBE-G):
  uit inboekingen van biobrandstoffen op basis van bepaalde afvalstromen en residuen
 • HBE Conventioneel (HBE-C):
  met name uit inboekingen van biobrandstoffen op basis van landbouwgewassen
 • HBE Overig (HBE-O):
  met name uit inboekingen van elektriciteit.
 • HBE Annex IXB (HBE-B):
  uit inboekingen van biobrandstoffen op basis van grondstoffen uit bijlage IX-B van de RED. Met name gebruikt frituurvet.

Aan zeevaart is in 2022 tot dusver 12,67 miljoen HBE-G geleverd. Dit 81% van het totaal aantal ingeboekte HBE-G.

De aantallen in deze tabel zijn x 1.000.000
Soort HBE Ingeboekt Gespaard Totaal aantal HBE's
Aantal HBE's
op 1 maart 2023
17,35 10,60 33,13
HBE-G 15,72 9,73 25,45
HBE-C 1,46 0,00 1,46
HBE-O 0,17 0,86 1,04
HBE-B 5,18 0,00 5,18

HBE's in het Register Energie voor Vervoer

HBE's in het Register Energie voor Vervoer Jaarverplichting: 74,31
HBE-BHBE-CHBE-GHBE-OGespaarde HBE-BGespaarde HBE-CGespaarde HBE-GGespaarde HBE-O
10-apr-229,730,86
1-jul-220,90,024,150,039,730,86
1-okt-221,840,027,930,069,730,86
1-jan-235,181,4615,720,179,730,86

De aantallen in deze grafiek zijn x 1.000.000

NEa Brontabel als csv (253 bytes)