379 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

In welke gevallen mag de specifieke emissiefactor van aangevoerde / afgevoerde warmte in de blauwgrijze kaders in het datarapport leeg gelaten worden?

Vraag en antwoord

Hoe onderbouw ik in het monitoringsmethodologieplan een afwijking van de hiërarchische volgorde voor data met betrekking tot de jaren 2014-2028?

Vraag en antwoord

Instructie - aanvraag toewijzing 2021-2025 NEa-loket

Hulpdocument | 14-05-2019

Emissiecijfers luchtvaart 2013-2018

Publicatie | 08-05-2019

Emissiecijfers 2013-2018

Publicatie | 08-05-2019

Ik bepaal de hoeveelheid warmte op basis van mijn eigen stoommeters. De preferente methode is “Aflezingen van meetinstrumenten waarop nationale wettelijke metrologische controle wordt uitgeoefend of van meetinstrumenten die voldoen aan de voorschriften krachtens Richtlijn 2014/31/EU of Richtlijn 2014/32/EU”, maar zulke meters zijn gewoon niet beschikbaar. Wat moet ik invullen in het monitoringsmethodologieplan??

Vraag en antwoord

Voor de monitoring van de CO2 emissie gebruik ik standaard waarden en zo heb ik dat ook beschreven in mijn Monitoringsplan. Moet ik nu in het MMP aangeven dat ik gebruik maak van standaardfactoren of moet ik hier aangeven dat ik de methode volg zoals beschreven in het MP.

Vraag en antwoord

Hoe kan ik in het datarapport verwijzen naar de juiste versie van het verificatieverslag?

Vraag en antwoord

Ik bepaal de hoeveelheid warmte met een combinatie van methoden. Hoe geef ik dit correct aan in het monitoringsmethodologieplan?

Vraag en antwoord

Het lukt mij niet om uiterlijk 30 juni 2019 in het monitoringsmethodologieplan te onderbouwen waarom ik voor bepaalde gegevens niet de hiërarchische volgorde volg voor de periode 2019 en verder. Wat moet ik doen?

Vraag en antwoord