Documenten

382 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Ik produceer binnen mijn installatie elektriciteit met behulp van noodstroomaggregaten. Moet ik daarvoor de elektriciteitsbalans invullen op het tabblad E Energyflows en de gegevens verantwoorden in het MMP?

Vraag en antwoord

De grenzen van mijn installatie zijn gedurende de periode 2014-2018 gewijzigd. Welke gegevens moet ik hanteren bij mijn aanvraag?

Vraag en antwoord

Wat vul ik in op tabblad E_EnergyFlows onder II, onderdeel l, (regel 188) als binnen de installatie verbruikte warmte?

Vraag en antwoord

Mijn installatie is minder dan één kalenderjaar in bedrijf geweest in 2014-2018. Wat moet ik doen?

Vraag en antwoord

In welke gevallen mag de specifieke emissiefactor van aangevoerde / afgevoerde warmte in de blauwgrijze kaders in het datarapport leeg gelaten worden?

Vraag en antwoord

Hoe onderbouw ik in het monitoringsmethodologieplan een afwijking van de hiërarchische volgorde voor data met betrekking tot de jaren 2014-2028?

Vraag en antwoord

Instructie - aanvraag toewijzing 2021-2025 NEa-loket

Hulpdocument | 14-05-2019

Emissiecijfers luchtvaart 2013-2018

Publicatie | 08-05-2019

Emissiecijfers 2013-2018

Publicatie | 08-05-2019

Ik bepaal de hoeveelheid warmte op basis van mijn eigen stoommeters. De preferente methode is “Aflezingen van meetinstrumenten waarop nationale wettelijke metrologische controle wordt uitgeoefend of van meetinstrumenten die voldoen aan de voorschriften krachtens Richtlijn 2014/31/EU of Richtlijn 2014/32/EU”, maar zulke meters zijn gewoon niet beschikbaar. Wat moet ik invullen in het monitoringsmethodologieplan??

Vraag en antwoord