(Intrekken) emissievergunning

Hier vindt u zaken die u met de NEa kunt regelen met betrekking tot de emissievergunning.

 Indienen vergunningaanvraag, waaronder:

Meer informatie
Melden restrictie gelijktijdige werking reserve-eenheid Meer informatie

Intrekken vergunning

Indien u van mening bent dat uw bedrijf niet langer onder de reikwijdte van het EU-ETS valt dan kunt u bij de NEa onder opgaaf van redenen een vormvrij verzoek tot intrekken van de vergunning indienen. Dit verzoek kunt u sturen naar info@emissieautoriteit.nl of per post via Nederlandse Emissieautoriteit Postbus 91503 2509 EC Den Haag. Elk verzoek tot intrekking wordt door de NEa uitvoerig getoetst alvorens tot intrekking wordt overgegaan. Indien u wilt dat de NEa de vergunning intrekt op basis van de regeling voor het meetellen van reserve-eenheden dan moet u een melding restrictie gelijktijdige werking reserve-eenheid indienen.