Toewijzing van emissierechten

Hier vindt u zaken die u met de NEa kunt regelen rond de toewijzing van emissierechten.

Tussentijds melden fysieke verandering (inkrimping) Meer informatie
Melden aanzienlijke capaciteitsvermindering Meer informatie
Melden daling activiteitenniveau Meer informatie
Melden stopzetting installatie (toewijzing) Meer informatie
Melden stijging activiteitenniveau na eerdere daling Meer informatie
Melden aanzienlijke capaciteitsuitbreiding Meer informatie
Indienen aanvraag nieuwkomersrechten Meer informatie