Ontwikkelingen RED2

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) bereidt momenteel de omzetting voor van het mobiliteitsgedeelte van de herziene Europese Richtlijn hernieuwbare energie (RED2) voor de periode 2022-2030. In het implementatietraject zullen ook een aantal afspraken uit het Klimaatakkoord worden meegenomen. Ook met het feit dat de reductieverplichting uit de richtlijn brandstofkwaliteit (FQD) na 2020 blijft bestaan, wordt rekening gehouden in het implementatietraject.

Door de implementatie van de RED2 in de Nederlandse wet- en regelgeving zal het gebruik van hernieuwbare energie in vervoer verder toenemen en de CO2-uitstoot van de vervoerssector worden verminderd.  Het mobiliteitsgedeelte van de RED2 schrijft voor dat EU Lidstaten brandstofleveranciers een verplichting opleggen om minimaal 14% hernieuwbare energie in 2030 te realiseren in vervoer. Daarnaast gelden een subdoelstelling en limieten voor de inzet van specifieke soorten hernieuwbare energie. Omdat het implementatietraject er ook op gericht is om doelstellingen uit het Klimaatakkoord te behalen, zal het verplichte percentage hernieuwbare energie voor brandstofleveranciers in Nederland boven de 14% van de RED2 uitkomen.

Proces en planning

Voor de implementatie van RED2 en relevante afspraken uit het Klimaatakkoord zijn aanpassingen van achtereenvolgens de Wet milieubeheer, het Besluit energie vervoer en de Regeling energie vervoer nodig.

Inhoudelijke wijzigingen

Op deze pagina vind u de belangrijkste wijzigingen die volgen uit de Wet, besluit en regeling. De informatie wordt telkens bijgewerkt zodra één van de betreffende onderdelen is gepubliceerd. Dit betekent dat onderstaande informatie gebaseerd is op alléén de wijzigingen van de Wet milieubeheer.

Deze presentatie van het ministerie van IenW geeft een breder beeld van de wijzigingen, gebaseerd op de concepten van het besluit en de regeling.