Ontwikkelingen EV

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft de wet- en regelgeving Energie voor Vervoer aangepast. Deze wijzigingen hebben gevolgen voor de uitvoeringssystematiek van Energie voor Vervoer.

Belangrijkste wijzigingen

De redenen voor de aanpassingen zijn: de implementatie van de ILUC-richtlijn en de uitvoering van de reductiedoelstelling van de Richtlijn brandstofkwaliteit.

Belangrijke wijzigingen zijn:

  • De bestemmingen waarvoor de jaarverplichting geldt, weg- en spoorvoertuigen, worden uitgebreid met leveringen van benzine en diesel aan niet voor de weg bestemde mobiele machines, landbouwtrekkers, bosbouwmachines en pleziervaartuigen, niet zijnde zeeschepen. wanneer niet op zee.
  • De jaarverplichting wordt onderverdeeld met een maximum voor conventionele biobrandstoffen en een subdoelstelling voor geavanceerde biobrandstoffen. Voor 2018 is de totale jaarverplichting 8,5%, met een maximum van 3% en een subdoelstelling van 0,6%.
  • Om aan de jaarverplichting te voldoen, ontstaan er na inboeken van hernieuwbare energie drie soorten HBE’s: de HBE-conventioneel voor biobrandstoffen op basis van landbouwgewassen, de HBE-geavanceerd voor biobrandstoffen op basis van afval/residuen en de HBE-overig voor biobrandstoffen op basis van gebruikt frituurvet en dierlijk vet (cat. 1 en 2), en voor elektriciteit.
  • Ingeboekte vloeibare biobrandstoffen moeten aantoonbaar zijn uitgeslagen tot verbruik op de Nederlandse markt voor vervoer.

Een overzicht van alle wijzigingen staat toegelicht in de IenW informatiebrief.

Ingang nieuwe eisen

De wetswijziging, het besluit en de regeling energie vervoer zijn gepubliceerd (zie linken hieronder) en op 1 juli 2018 zijn de titels 9.7 en 9.8 van de Wet milieubeheer, het Besluit energie vervoer en de Regeling energie vervoer met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2018 in werking getreden.

Heropening REV

Het Register Energie voor Vervoer is tijdelijk gesloten geweest ter voorbereiding van een nieuwe release en is sinds 16 juli weer beschikbaar.

Informatiebijeenkomsten

Op 12 december 2017 vond een IenW informatiebijeenkomst plaats voor gebruikers van het Register Energie voor Vervoer. Hierover is meer informatie beschikbaar: de presentaties, het verslag en de brief die IenW op 20 december 2017 heeft verstuurd met daarin de wijzigingen in de wet- en regelgeving Energie en Vervoer.

Op 5 juli 2018 organiseerde de NEa een Inboekbijeenkomst Energie voor Vervoer.

In het najaar volgt een Informatiebijeenkomst Jaarafsluiting 2018.

De documenten van de bijeenkomsten vindt u in de bijlagen hieronder.

Nieuwsbrief Energie voor Vervoer

Om relevante organisaties en andere geïnteresseerden op de hoogte te houden van actuele beleidsontwikkelingen rond Energie voor Vervoer, geeft de NEa drie keer per jaar de Nieuwsbrief Energie voor Vervoer uit.

Aanmelden voor de Nieuwsbrief EV.