Algemeen ETS

Emissiehandel (EU ETS) is een marktinstrument waarmee de EU de uitstoot van broeikasgassen kosteneffectief wil verminderen om zo haar klimaatdoelstellingen te realiseren. De handel in emissierechten (‘emissiehandel’) is de handel in emissieruimte: het recht om een bepaalde hoeveelheid broeikasgassen uit te stoten. Doordat vragers en aanbieders handelen in emissierechten, krijgt broeikasgasuitstoot een prijs.

Op 1 januari 2013 is de derde fase van het Europese systeem van emissiehandel (EU ETS) van start gegaan. Deze fase duurt tot 2020. In Europa nemen circa 10.000 bedrijven deel aan het EU ETS, waarvan ongeveer 450 Nederlandse bedrijven. Het gaat om industriële sectoren en bedrijven uit de energiesector. Naast deze sectoren neemt sinds 2012 ook de luchtvaartsector deel. Het doel van het ETS is om de Europese CO2-uitstoot van deze sectoren in 2020 met 21% te verlagen ten opzichte van 2005. Het is de bedoeling om na 2020 de uitstoot nog verder te laten dalen.