Algemeen ETS luchtvaart, CH-ETS luchtvaart en CORSIA

Sinds 2012 valt de CO2-uitstoot van alle binnenlandse en internationale vluchten die vertrekken van of landen op een Europese luchthaven onder het EU ETS.

Voor de periode 2013-2023 is de geografische reikwijdte beperkt tot binnen-Europese vluchten. Voor de periode 2017-2023 is dat geregeld via verordening  (EU) 2017/2392.

Zo komt er ruimte voor CORSIA (Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation), het wereldwijd systeem van de internationale burgerluchtvaartorganisatie ICAO dat in 2021 van start zal gaan. In oktober 2019 is er een akkoord gesloten over dit wereldwijde systeem en over het jaar 2019 is al ge-monitord als onderdeel van de CORSIA ‘baseline’.

In 2017 is er een akkoord gesloten tussen de Europese Unie en Zwitserland om hun handelsystemen met elkaar te verbinden. Dit heeft als gevolg dat vanaf 1 januari 2020 vluchten vanuit de EU naar Zwitserland toe onder de reikwijdte van het EU ETS vallen en vluchten vanuit Zwitserland naar de EU onder de Zwitserse ETS (CH ETS).

EU ETS

De CO2-uitstoot van alle binnenlandse en internationale vluchten tussen Europese luchthavens en vanaf januari 2021 vanuit Europese luchthavens naar Zwitserland toe is onderdeel het Europese emissiehandelssysteem (EU ETS). Over de CO2-uitstoot van deze vluchten moet jaarlijks gerapporteerd en volledig gecompenseerd worden.

CH ETS

De CO2-uitstoot van vluchten vanuit Zwitserland naar Europese luchthavens toe valt vanaf 1 januari 2020 onder het Zwitserse emissiehandelsysteem (CH ETS). Over de CO2-uitstoot van deze vluchten moet jaarlijks gerapporteerd en volledig gecompenseerd worden. Om het zo gemakkelijk mogelijk te maken voor luchtvaartmaatschappijen is er een zogeheten ‘one stop shop’ geregeld, waarbij luchtvaartmaatschappijen rapporteren naar slechts een competent authority voor verplichtingen onder zowel EU ETS als CH ETS.

CORSIA

Naast het EU ETS voor de luchtvaart in Europa worden voorbereidingen getroffen voor deelname van de luchtvaart aan het wereldwijde systeem CORSIA. Met dit systeem moet de groei van de emissies van internationale vluchten ten opzichte van de gemiddelde emissies in basisjaren 2019-2020 gecompenseerd worden. Het CORSIA systeem wordt is door de Europese Commissie omgezet in Europese regelgeving. Het is op dit moment nog onduidelijk hoe CORSIA zich gaat verhouden tot het EU ETS. Dit hangt af van politieke besluitvorming.

Vanwege de COVID-19 pandemie is er door ICAO besloten om voor de eerste fase van CORSIA die loopt vanaf 2021-2023 alleen het jaar 2019 te gebruiken als basis jaar. Er wordt nog gekeken welke jaren gebruikt zullen worden als baseline voor de daaropvolgende fasen, wanneer duidelijk is geworden wat de impact van COVID-19 op de luchtvaartindustrie en CORSIA is geweest.