Sinds 2012 valt de CO2-uitstoot van alle binnenlandse en internationale vluchten die vertrekken van of landen op een Europese luchthaven onder het Europese emissiehandelssysteem (EU ETS). Het gaat hierbij om luchthavens in de 28 lidstaten van de Europese Unie en in IJsland, Liechtenstein en Noorwegen.

Voor de periode 2013-2023 is de geografische reikwijdte beperkt tot binnen-Europese vluchten. Voor de periode 2017-2023 is dat geregeld via verordening  (EU) 2017/2392 Zo komt er ruimte voor het ontwikkelen van een wereldwijd systeem dat in 2021 moet gaan starten. Dit gebeurt in het kader van de internationale burgerluchtvaartorganisatie ICAO. In oktober 2016 is er een akkoord gesloten over dit wereldwijde systeem dat CORSIA heet.