Algemeen ETS luchtvaart en CORSIA

Sinds 2012 valt de CO2-uitstoot van alle binnenlandse en internationale vluchten die vertrekken van of landen op een Europese luchthaven onder het EU ETS.

Voor de periode 2013-2023 is de geografische reikwijdte beperkt tot binnen-Europese vluchten. Voor de periode 2017-2023 is dat geregeld via verordening  (EU) 2017/2392.

Zo komt er ruimte voor het ontwikkelen van een wereldwijd systeem dat in 2021 moet gaan starten. Dit gebeurt in het kader van de internationale burgerluchtvaartorganisatie ICAO. In oktober 2019 is er een akkoord gesloten over dit wereldwijde systeem dat CORSIA (Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation) heet.

EU ETS

De CO2-uitstoot van alle binnenlandse en internationale vluchten tussen Europese luchthavens is onderdeel het Europese emissiehandelssysteem (EU ETS). Over de CO2-uitstoot van deze vluchten moet jaarlijks gerapporteerd en volledig gecompenseerd worden.  

CORSIA

Naast het EU-ETS voor de luchtvaart in Europa worden voorbereidingen getroffen voor deelname van de luchtvaart aan het wereldwijde systeem CORSIA. Met dit systeem moet de groei van de emissies van internationale vluchten ten opzichte van de gemiddelde emissies in basisjaren 2019-2020 gecompenseerd worden. Het CORSIA systeem wordt door de Europese Commissie omgezet in Europese regelgeving. Het is op dit moment nog onduidelijk hoe CORSIA zich gaat verhouden tot het EU-ETS. Dit hangt af van politieke besluitvorming.