Algemeen ETS luchtvaart

Deze hoofdrubriek bevat 2 rubrieken:

Vliegtuig ingezoomd op motoren

Sinds 2012 valt de CO2-uitstoot van alle binnenlandse en internationale vluchten die vertrekken van of landen op een Europese luchthaven onder het Europese emissiehandelssysteem (EU ETS). Het gaat hierbij om luchthavens in de 28 lidstaten van de Europese Unie en in IJsland, Liechtenstein en Noorwegen.

Voor de periode 2013-2016 is de geografische reikwijdte echter beperkt tot binnen-Europese vluchten. Zo komt er ruimte voor het ontwikkelen van een wereldwijd systeem. Dit gebeurt in het kader van de internationale burgerluchtvaartorganisatie ICAO.