Geografische reikwijdte ETS luchtvaart

Voor het jaar 2012 was de geografische reikwijdte gedefinieerd als binnenlandse vluchten en alle vluchten van en naar luchthavens in Europa. Dit is de volledige scope.

Voor de periode 2013-2023 is de reikwijdte voor EU ETS luchtvaart beperkt tot vluchten binnen Europa. Dit is de beperkte scope. Vanaf januari 2020 zijn vluchten vanuit Europa naar Zwitserland toegevoegd aan deze beperkte scope. Luchtvaartmaatschappijen hoeven de uitstoot van alle vluchten buiten de beperkte scope niet te monitoren en te rapporteren onder EU-ETS Ook hoeven zij er geen emissierechten voor in te leveren.

Beperkte reikwijdte

Het aantal gratis toe te wijzen emissierechten aan elke luchtvaartmaatschappij in 2013-2023 is daarom verminderd in verhouding tot de beperkte reikwijdte.

  • De uitstoot van vluchten tussen luchthavens binnen de Europese Economische Ruimte (EER) – de 28 EU-lidstaten plus IJsland, Liechtenstein en Noorwegen – blijft volledig onder EU ETS vallen.
  • De uitstoot van vluchten tussen luchthavens in Kroatië en luchtvaarthavens elders in de EER valt onder EU ETS sinds 1 januari 2013.
  • Vluchten van en naar luchthavens in de ultraperifere gebieden (UPG) van de EU-lidstaten zijn uitgezonderd. Let wel, vluchten binnen hetzelfde ultraperifere gebied vallen wel binnen EU ETS. Dit geldt bijvoorbeeld voor vluchten binnen de Canarische eilanden.
  • Vluchten van en naar luchthavens in landen en gebieden overzee (LGO) zijn uitgezonderd van EU ETS luchtvaart. Dit betekent bijvoorbeeld dat luchtvaartmaatschappijen vluchten tussen luchthavens in de EU en op Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten of vluchten tussen deze gebieden niet hoeven te monitoren en rapporteren en dat zij hiervoor geen emissierechten hoeven in te leveren.
  • Sinds januari 2020 vallen vluchten van Europa  naar Zwitserland onder de EU-ETS reikwijdte. Let-op! Luchthaven Basel-Mulhouse-Freiburg (ICAO-codes LFSB en LSZM) ligt op Frans grondgebied.

De commissie geeft in veel gestelde vragen (FAQ’s) meer uitleg over de aanpassingen voor de periode 2017-2023.