Aangepaste monitoringsregels EU-ETS en CORSIA

De monitoringsregels voor EU-ETS luchtvaart zijn per 1 januari 2019 gewijzigd en gepubliceerd op de website van de Europese Commissie.

Belangrijkste wijzigingen

Voor het vaststellen van de dichtheid mag gebruik worden gemaakt van actuele dichtheid of een standaardwaarde (0,8kg/l), al naar gelang welke wordt gebruikt voor operationele en veiligheidsredenen.

Bij datagaps ter grootte van meer dan 5% van het aantal jaarlijkse vluchten geldt een meldplicht bij de NEa. Luchtvaartmaatschappijen kunnen hiervoor een mail sturen naar info@emissieautoriteit.nl.

De tiersystematiek geldt niet langer voor het vaststellen van de hoeveelheid brandstofverbruik.

De emissiefactor voor vluchten onder EU-ETS blijft 3,15 ton CO2/ton brandstof. De emissiefactor voor vluchten onder CORSIA is 3,16 ton CO2/ton brandstof.