Sinds 2003 verplicht de Europese Commissie (EC) haar lidstaten om zich in te spannen voor een toenemend aandeel biobrandstoffen (of andere hernieuwbare energie) in het vervoer. De reden hiervoor is het zeker stellen van de energievoorziening en het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen.

Nederland heeft de doelstellingen en eisen uit de twee Europese richtlijnen (FQD en RED) die hierover gaan, omgezet in wet- en regelgeving voor hernieuwbare energie vervoer en brandstoffen luchtverontreiniging. De NEa is voor de systematiek Energie voor Vervoer sinds 2011 de uitvoeringsorganisatie en toezichthouder.

Hernieuwbare energie vervoer

Bedrijven die brandstoffen leveren aan het vervoer in Nederland moeten een jaarlijks toenemend aandeel hernieuwbare energie leveren, oplopend naar 10% in 2020. Dit is de jaarverplichting Hernieuwbare energie vervoer. De jaarverplichting heeft betrekking op benzine, diesel, vloeibare biobrandstoffen en/of vloeibare hernieuwbare brandstoffen die zijn geleverd aan wegvoertuigen of spoorvoertuigen in Nederland.  De verplichting rust op houders van een vergunning voor een accijnsgoederenplaats of geregistreerd geadresseerden, als bedoeld in de Wet op de accijns voor minerale oliën, of importeurs van brandstoffen.

Deze regelgeving komt voort uit de Europese richtlijn voor hernieuwbare energie (Renewable Energy Directive, RED).

Brandstoffen luchtverontreiniging

Daarnaast moet in 2020 de broeikasgasuitstoot van alle geleverde brandstoffen aan vervoer 6% minder zijn dan in 2010. Hiervoor is wet- en regelgeving voor brandstoffen luchtverontreiniging geïmplementeerd. Op dit moment is er alleen een rapportageverplichting Brandstoffen luchtverontreiniging, voorschriften voor de naleving van de reductieverplichting volgen pas later. Ook hier geldt de verplichting voor houders van een vergunning voor een accijnsgoederenplaats, geregistreerd geadresseerden of importeurs van brandstoffen.

Deze regelgeving komt voort uit de Europese richtlijn voor brandstofkwaliteit (Fuel Quality Directive, FQD).