Algemeen Energie voor Vervoer 2018-2021

Europese richtlijnen verplichten de EU-lidstaten om zich in te spannen voor een toenemend aandeel hernieuwbare energie in het vervoer. Aan brandstofleveranciers leggen zij daarnaast de verplichting op om de broeikasgasuitstoot van hun brandstoffen in 2020 met 6% te verminderen. Deze verplichtingen zijn omgezet in de Nederlandse wet- en regelgeving voor Energie voor Vervoer.

Let op! Informatie op deze pagina is alleen relevant voor de periode 2018-2021.

Systematiek Energie voor Vervoer

In Nederland wordt aan de verplichtingen Energie voor Vervoer voldaan met een marktmechanisme. Bedrijven die fysiek hernieuwbare energie leveren aan vervoer kunnen de leveringen daarvan inboeken in het Register Energie voor Vervoer. De inboekers creëren daarmee Hernieuwbare brandstofeenheden (HBE’s), die staan voor 1 gigajoule hernieuwbare energie.

Bedrijven met een verplichting gebruiken de HBE’s om aan hun verplichting te voldoen.

De NEa is sinds 2011 de uitvoeringsorganisatie en toezichthouder voor de uitvoeringssystematiek voor Energie voor Vervoer.