Deelnemers EV

Bedrijven die brandstoffen leveren aan de Nederlandse vervoersmarkt, hebben verplichtingen op grond van de wet- en regelgeving Energie voor Vervoer. Bedrijven die hernieuwbare energie (zoals biobrandstoffen) leveren aan vervoer in Nederland kunnen de leveringen op grond van deze wet- en regelgeving vrijwillig inboeken om hernieuwbare brandstofeenheden (HBE’s) te creëren.

Let op! Informatie op deze pagina is alleen relevant voor de periode 2018-2021.

Bedrijven EV - verplichting

Bedrijven die brandstoffen leveren aan de Nederlandse vervoersmarkt vallen onder de wet- en regelgeving Energie voor Vervoer en hebben daarmee verplichtingen.

Dit zijn:

 • Vergunninghouders accijnsgoederenplaats (AGP) voor minerale oliën,
 • Vergunninghouders Geregistreerd Geadresseerde voor minerale oliën,
 • Importeurs onder betaling van accijns, zoals gedefinieerd in de Wet op de accijns, die brandstoffen hebben geleverd aan vervoer in Nederland.

De verplichting voor opvoer van de brandstofleveringen geldt voor onderstaande brandstoffen die worden geleverd aan de Nederlandse vervoersmarkt:

 • Benzine (inclusief bio-componenten),
 • Diesel (inclusief bio-componenten),
 • Andere vloeibare en gasvormige biobrandstoffen,
 • Vloeibaar gemaakt petroleum gas (LPG),
 • Vloeibaar gemaakt aardgas (LNG),
 • Gecomprimeerd aardgas (CNG).

Aan de volgende vormen van vervoer:

 • Wegvoertuigen,
 • Spoorvoertuigen,
 • Niet voor de weg bestemde mobiele machines,
 • Landbouwtrekkers en bosbouwmachines,
 • Pleziervaart, wanneer niet op zee.

Op basis van de gerapporteerde leveringen van benzine en diesel (inclusief bio-componenten) worden de jaarverplichting en reductieverplichting (in 2020) vastgesteld.

Bedrijven moeten via het Register Energie voor Vervoer (REV) aan hun verplichtingen voldoen.

Bedrijven die minder dan 500.000 liter/kg/Nm3 brandstoffen aan de Nederlandse vervoersmarkt geleverd hebben, zijn vrijgesteld van de verplichtingen.

Deelnemers EV - vrijwillig

De systematiek Energie voor Vervoer kent twee soorten vrijwillige deelnemers: bedrijven die hernieuwbare energie inboeken en bedrijven die handelen in hernieuwbare brandstofeenheden (HBE’s).

Bedrijven die hernieuwbare energie inboeken

Bedrijven kunnen vrijwillig hernieuwbare energie inboeken als zij vloeibare biobrandstoffen, vloeibare hernieuwbare brandstoffen, gasvormige biobrandstoffen en/of elektriciteit leveren aan vervoer in Nederland. Dit doen zij op hun rekening in het Register Energie voor Vervoer (REV) en creëren hiermee HBE’s. De HBE’s kunnen zij vervolgens verhandelen in het REV.

De volgende bedrijven kunnen vloeibare biobrandstoffen en vloeibare hernieuwbare brandstoffen inboeken:

 • Vergunninghouders accijnsgoederenplaats (AGP) voor minerale oliën;
 • Vergunninghouders Geregistreerd Geadresseerde voor minerale oliën;
 • Importeurs onder betaling van accijns, zoals gedefinieerd in de Wet op de accijns.

Bedrijven die afnemer zijn in de zin van de Gaswet en die via exclusief daarvoor bestemde aansluitingen op het net gas leveren aan vervoer in Nederland, kunnen gasvormige biobrandstoffen inboeken. Dit doen zij door de leveringen te vergroenen met garanties van oorsprong (gvo’s in de vorm van Vertogascertificaten).

Bedrijven die afnemer zijn in de zin van de Elektriciteitsnet en die die via exclusief daarvoor bestemde aansluitingen op het net elektriciteit leveren aan wegvoertuigen, kunnen elektriciteit inboeken.

Bedrijven die handelen in HBE's

Inboekers kunnen handelen in HBE’s zodat de bedrijven met een verplichting over voldoende HBE’s kunnen beschikken om aan hun verplichting te voldoen.

In beperkte mate kunnen ook andere bedrijven HBE’s in het REV overboeken. Zij moeten dan wel beschikken over een AGP-vergunning voor minerale oliën.