Handhaving EV

De NEa is gerechtigd om te handhaven. Met handhaving waarborgt de NEa de goede uitvoering van het systeem voor Energie voor Vervoer. Het handhavend optreden van de NEa is gericht op het opheffen van overtredingen en heeft daarmee als doel om de naleving van wet- en regelgeving af te dwingen.

In het systeem voor hernieuwbare energie vervoer, verplichting voor brandstofleveringen en reductieverplichting vervoersemissies zijn bedrijven met elkaar verbonden en bestaan grote financiële belangen. Bij handhaving heeft de NEa handhavingsinstrumenten tot haar beschikking.

Uitgangspunten handhaving

Bij het uitvoeren van handhaving hanteert de NEa de volgende uitgangspunten:

  • De NEa spant zich maximaal in om met preventieve middelen naleving te bevorderen.
  • De NEa behandelt de bedrijven op gelijke wijze. Dit betekent dat zij zorgvuldige en uniforme afwegingen maakt.
  • De NEa zal in beginsel herstellend optreden, dus bewerkstelligen dat het bedrijf de overtreding beëindigt, door het opleggen van een last onder dwangsom, of het gevolg van de overtreding tenietgedaan wordt, door een ambtshalve vaststelling ;
  • of zij daarnaast bestraffend optreedt, is afhankelijk van onder meer de ernst van de overtreding.

Advies en ondersteuning

Bij de inzet van haar handhavingsmiddelen, houdt de NEa rekening met de complexiteit van de wet- en regelgeving. De NEa besteedt daarom veel tijd aan uitleg van het systeem, door middel van voorlichtingsbijeenkomsten, trainingen, informatiemateriaal en ondersteuning via de Helpdesk NEa. De NEa voorkomt liever overtredingen met gerichte nalevinghulp, dan dat zij achteraf moet herstellen of bestraffen.

Juridische basis

Toezicht op en handhaving van het systeem hernieuwbare energie vervoer zijn wettelijk verankerd in artikel 5.10, eerste lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, hoofdstuk 5 van de Algemene wet bestuursrecht en hoofdstuk 18 van de Wet milieubeheer.

De meest recente versies van deze wet- en regelgeving kunt u vinden op www.overheid.nl.