Hernieuwbare brandstofeenheden

Hernieuwbare Brandstofeenheden (HBE's) zijn de eenheden waarmee bedrijven, binnen de uitvoeringssystematiek Energie voor Vervoer, voldoen aan hun jaarverplichting en aan hun reductieverplichting voor het kalenderjaar 2020.

Een HBE staat voor 1 gigajoule (GJ) hernieuwbare energie die is geleverd aan de Nederlandse vervoersmarkt. HBE’s worden gecreëerd bij het inboeken van hernieuwbare energie in het Register Energie voor Vervoer (REV). Bedrijven hebben een rekening in het REV nodig om HBE’s te houden en te verhandelen.

Soorten HBE

Er zijn drie soorten HBE: HBE Geavanceerd, HBE Conventioneel en HBE Overig.

Bedrijven met een jaarverplichting hebben een minimaal aandeel HBE Geavanceerd (HBE-G) nodig en mogen een maximaal aandeel HBE Conventioneel (HBE-C) inzetten. Voor het resterende deel van de jaarverplichting, wordt HBE Overig (HBE-O) ingezet.

De grondstof van de ingeboekte hernieuwbare energie bepaalt de soort HBE die wordt gecreëerd. In de tabel hieronder staat de oorsprong van de verschillende soorten HBE’s weergegeven.

Zie ook: Grondstof en dubbeltelling.

Handelssysteem

De Nederlandse overheid zet met de uitvoeringssystematiek Energie voor Vervoer een handelssysteem in, waarbij de deelnemers gezamenlijk op de meest kosteneffectieve wijze hun verplichte aandeel hernieuwbare energie kunnen leveren. Zij kunnen kiezen of zij zelf hernieuwbare energie leveren en inboeken, en zo HBE’s creëren, of HBE’s kopen om aan hun verplichtingen te voldoen.

Rekeninghouders in het REV kunnen HBE’s onderling verhandelen. Alleen bedrijven met een verplichting, inboekers en andere houders van een AGP-vergunning kunnen een rekening hebben in het REV.

Energie voor Vervoer volgt de Europese richtlijnen maar is geïmplementeerd in Nederlandse wet- en regelgeving. Bedrijven kunnen HBE’s niet internationaal verhandelen of inzetten voor wet- en regelgeving in andere landen. Omgekeerd kunnen bedrijven ook geen eenheden uit vergelijkbare systemen in andere landen naar het REV overboeken.

Een aangemaakte HBE kan niet worden ingetrokken, omdat hij onterecht is bijgeschreven. Indien een inboeker een hoeveelheid hernieuwbare energie onterecht heeft ingeboekt, blijven de onterecht aangemaakte HBE’s geldig en kunnen verhandeld worden.

systematiek Energie voor Vervoer - 3 HBE's

HBE-rapportages

De NEa is wettelijk verplicht om een aantal rapportages te publiceren op basis van gegevens uit het REV. Eén van deze rapportages is de HBE-rapportage. Deze rapportage geeft periodiek informatie ter ondersteuning van de markt. De HBE-rapportage wordt 5 maal per jaar gepubliceerd.

Elke HBE-rapportage geeft inzicht in de totale hoeveelheid HBE’s die beschikbaar is op rekeningen in het REV. De rapportage maakt onderscheid tussen de hoeveelheid door inboekingen gecreëerde HBE’s en de hoeveelheid gespaarde HBE’s. Ook biedt de HBE-rapportage van 4 maart, inzicht in de totale hoeveelheid benodigde HBE’s om aan de jaarverplichting te voldoen.

De rapportagedata zijn:

  • 4 januari
  • 4 maart
  • 10 april
  • 4 juli
  • 4 oktober

Vanaf 4 juli 2018 wordt gerapporteerd over de drie soorten HBE.