Toezicht EV

De NEa voert toezicht uit om te bepalen of bedrijven de verplichtingen in wet- en regelgeving naleven. Het toezicht bestaat uit toezichtbezoeken en controles in de vorm van bureaustudies.

Naleving Energie voor Vervoer

De NEa wil een zo hoog mogelijke naleving van wet- en regelgeving bewerkstelligen, tegen een zo laag mogelijke last voor bedrijven. De NEa voert haar toezicht risicogestuurd uit. Dit betekent dat de NEa haar inspecteurs daar inzet waar het risico op een overtreding van de wet- en regelgeving het grootste is. Omwille van het maken van een risico-inschatting, analyseert de NEa bedrijfsactiviteiten, bestudeert zij signalen en raadpleegt zij relevante informatiebronnen. Daarbij steunt de NEa voor zover mogelijk op toezicht door andere bevoegde instanties zoals de Belastingdienst.

Naast toezichthouder is de NEa ook gerechtigd om te handhaven.

Als de NEa tijdens een inspectie bij een bedrijf constateert dat de naleving over een bepaald jaar niet op orde is, dan kan de NEa de levering tot eindverbruik ambtshalve vaststellen. Los daarvan kan de NEa eventueel ook een bestuurlijke boete opleggen.