Vormen van toezicht

De NEa voert verschillende vormen van toezicht uit.

Inspectie

Bij een inspectie controleert de NEa of een bedrijf voldoet aan de wet- en regelgeving hernieuwbare energie vervoer, de verplichting opvoer branstoffenleveringen en de reductieverplichting vervoersemissies (Energie voor Vervoer). Afhankelijk van de activiteiten die het bedrijf uitvoert, richt de inspectie zich op het inboeken van hernieuwbare energie, de verplichting opvoer brandstoffenleveringen voor vervoersemissies of de jaarverplichting hernieuwbare energie vervoer.

De inspectie bestaat uit een administratief onderzoek, waarbij de NEa onder andere certificaten, de massabalans, en in- en verkoopfacturen controleert. Dit combineert de NEa eventueel met een fysieke rondgang door het bedrijf naar het installatiepark, de meetvoorzieningen en laad- en loslocaties. De reikwijdte van de inspectie is afhankelijk van de grootte en complexiteit van het bedrijf. Administraties van kleine bedrijven onderzoekt de NEa in zijn totaliteit en over meerdere jaren. Voor grote bedrijven kan een inspectie zich ook beperken tot een controle van een deel van de (bio)brandstofstromen en jaren.

De NEa kan ook besluiten om andere bedrijven elders in de keten, maar die niet onder het directe toezicht vallen, te bezoeken ter verificatie van verklaringen of overgelegde documenten van het bedrijf waarop de inspectie in eerste instantie gericht is.

Nader onderzoek jaarverplichting EV

Elk jaar ontvangt de NEa van de Belastingdienst een overzicht van verschillen tussen de accijnsaangifte en de opgave van brandstofleveringen (leveringen tot eindverbruik) in het Register Energie voor Vervoer (REV). Dit kan aanleiding zijn voor de NEa om bedrijven te bezoeken om een gegevenscontrole uit te voeren. Dat is een controle van de onderliggende informatie die heeft geleid tot de geregistreerde levering tot eindverbruik. Soms combineert de NEa dit onderzoek met een reguliere inspectie.

Als de NEa tijdens een inspectie bij een bedrijf constateert dat de naleving over een bepaald jaar niet op orde is, dan kan de NEa de levering tot eindverbruik ambtshalve vaststellen. Los daarvan kan de NEa eventueel ook een bestuurlijke boete opleggen.

Zie ook: Handhaving EV.

Hercontrole

De NEa kan een hercontrole uitvoeren na het constateren van een overtreding die het bedrijf binnen een redelijke termijn moet beëindigen. Tijdens een hercontrole bekijkt de NEa of de geconstateerde gebreken volgens haar aanwijzingen zijn verholpen.

Thematische controle

Als de NEa constateert dat de naleving bij meerdere bedrijven niet in orde is, of wanneer zij meent dat bepaalde situaties of informatie verder onderzoek vergen, kan een thematische controle op dit onderdeel bij meerdere bedrijven of sectoren wenselijk zijn.

Dieptecontrole

Ten slotte kan de NEa een uitgebreide en diepgaande controle uitvoeren van de administratie van een bedrijf. De NEa neemt dan ook relevante onderdelen van de financiële administratie door. Deze controle kan, mede afhankelijk van de complexiteit van de administratieve organisatie en interne controle, enkele dagen in beslag nemen. Voorafgaand aan het bezoek krijgt het bedrijf een controle-opzet toegestuurd.